در حال بارگذاری ...

هنرمندان یزدی «چای تلخ پهلو» را در جشنواره تئاتر فجر اجرا می کنند

پرفورمنس آرت «چای تلخ پهلو» با اجرای حامد مهریزی زاده و ستار وزیری در سی و ششمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر نمایش داده می شود.

به گزارش تئاتر یزد؛ پرفورمنس آرت «چای تلخ پهلو» کاری از ستار وزیری به شمار می رود که در جشنواره تئاتر فجر اجرا خواهد شد.

ستار وزیری که خود به گونه ای با بیماری دیابت دست به گریبان است، نخستین بار پرفورمنس آرت «چای تلخ پهلو» را در پاییز نود و‌چهار در جوار امام زاده جعفر یزد اجرا کرد تا بتواند در ادامه به شهرهای دیگر ایران سرایت کند و به نبرد با دیابت بپردازد.

وزیری، این بار در قالب جشنواره بین المللی تئاتر فجر، کار خود را در روزهای 3 و6 بهمن 96 ساعت 18:30 در محوطه تئاتر شهر، 4 بهمن ساعت 16:30 در محوطه خانه هنرمندان، و 8 بهمن ساعت 11 در محوطه باغ کتاب  اجرا خواهد کرد.

«چای تلخ پهلو» دو نیمه دارد در نیمه ی نخست اجرا، [حامد مهریزی زاده] که در چند قدمی دیابت است به شرکت کننده ها چای تعارف می کند، مخاطبان هر تعداد قندی که با نوشیدن چایشان مصرف می کنند حامد مهریزی زاده نیز به همان اندازه قند می خورد و به مرز بی بازگشت دیابت نزدیک و نزدیک تر می شود!

او تنها در صورتی به دیابت دچار نمی شود که مشارکت کننده ها، کمتر یا به هیچ وجه با چای شان قند نخورند، قدری تلخ تر چای خود را بنوشند تا دیابت را از حامد مهریزی زاده و خودشان دور و دورتر کنند.

در نیمه ی دیگر اجرا، [ستار وزیری یزدی] که چند سالی ست دیابت دارد و این بیماری باعث از دست دادن انگشت  پایش شده از مشارکت کننده ها شماره تلفن همراهشان را طلب می کند و به جای آن، شماره تلفن همراه خودش را به نام چای تلخ پهلو‌ به آنها می دهد  تا در گوشی همراهشان ذخیره کنند.

ستار وزیری یزدی پس از اجرا، هرز چند گاهی به این شماره تلفن ها تک زنگی می زند و این اجرا و تلخی حقیقی قند را یاد آوری و هشدار می دهد تا کمتر قند بردارند و چای قند آلود زندگی را به کامشان تلخ نکنند! این تک زنگ ها تا پایان حیات دیابتی اش ادامه می یابد.

این اجرا را شهر به شهر پیش خواهند برد تا روزی که حامد مهریزی زاده پایش در دیابت گیر کند یا ستار وزیری یزدی دیابت را برای همیشه دست و پای ببندد.

گفتنی است، اجرا کندگان «چای تلخ پهلو»‌ شما را به صرف چای تلخ و قند خوشمزه ی یزد در سی و ششمین جشنواره ی بین المللی تئاتر فجر، تهران بهمن ماه ۱۳۹۶ مهمان خواهند کرد.

 
نظرات کاربران