در حال بارگذاری ...

مرد استوار و نادر سالن های تئاتر یزد

قدردانی از نادرنظافت مسئول امور هنری اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان یزد در برگزاری جشنواره تئاتر فجر استانی یزد

از سال ها پیش که در نقش پهلوانان و جوانمردان و دیگر نقش ها، روی صحنه های تئاتر به ایفای نقش پرداخته تا امروز که بعنوان مسئول امور هنری، در اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان یزد فعالت می کند، همیشه در بین تئاتری ها و هیاهوی تئاتر بوده و هست؛ بویژه هرگاه قرار می شود جشنواره ای تئاتری یا حتی غیر تئاتری در یزد برگزار شود، تنها نامی که برای برنامه ریزی و هماهنگی سالن ها و برقراری نظم و آرامش سالن های نمایش بر زبان رانده می شود، "نادر نظافت" هست!

"نادر نظافت" یعنی مرد استوار و بدون تعارف و بی رودربایستی درهای ورودی سالن های نمایش.

برخورد جدی و گاه تند او حتی با دوستانش – که برای برقراری سکوت سالن و آرامش گروه اجرایی به خرج می دهد- هیچ کس را آزرده خاطر نمی سازد.

بی گمان حضور "نادر نظافت" در ستاد جشنواره تئاتر فجر استانی یزد، در کنار سایر اعضای ستاد، تاثیر بسزایی در برگزاری خوب و منظم این جشنواره داشت.

این نوشته برای پاسداشت از زحمات مردی است که بیش تر اهالی تئاتر دوستش دارند، برای یک خسته نباشید جانانه به پاس سال ها "بودن" او در تئاتر!
نظرات کاربران