در حال بارگذاری ...
 • نقدی بر نمایش «دانلود»

  محمدرضا امیرخانی برای نمایشدانلود که با کارگردانی حمید محسناوی پور در تالار شرف الدین علی یزد، روی صحنه است، نقدی نوشته که در پی می خوانید.

  محمدرضا امیرخانی؛  به تماشای نمایش "دانلود" به نویسندگی "الهام مثقالی" و کارگردانی "حمید محسناوی پور" می نشینیم.

  "دانلود" از فضای مجازی می گوید و طمع دامادی که می خواهد با برنده شدن در بازی "کلاش آف کلنز" به یکباره پول فراوانی تصاحب نماید که به دلیل بازنده بودنش اصل پولش هم فنا می شود و بالاجبار مراسم عروسی آنها به زمانی دیگر موکول می شود، این در حالیست که وقتی خبر دزدیده شدن پول داماد به پدرزن که از شهرستان برای برگزاری مراسم می آید، می رسد، سکته قلبی می نماید و در بیمارستان بستری می شود.

  دانلود از فضای امروز می گوید؛ از برخی خصلت های ناپسندی می گوید که هر انسانی را وسوسه می نماید. اگر در داستان های سال ها قبل از دادن زر فراوان پادشاه به وزیرش که برود و نجس ترین ها را پیدا کند و وزیر پاسخِ پرسش را از دانشمندی در می یابد که طمع است، در دانلود هم نویسنده با فضای مجازی و به روز بخوبی به ما می گوید عامل بحران و بلندپروازی برخی جوان ها طمع است و دانلود در طرح موضوع زیبا ارائه می دهد.

  در رابطه با شخصیت های نمایش می بایستی بگویم نمایش کارکتر محورنیست اگر چه داماد خبط و خطایی نموده است و درام شکل می گیرد اما پرداختن به حواشی و علل وقوع که تعریف نوع بازی باشد و در پایان که با برگشت به گذشته از لحظه گرایش داماد به بازی می رسیم ما با یک خط داستانی و ساختار منسجم روبرو نیستیم که اگر نگوییم نقطه ضعف متن نمایش است با نوعی شتابزدگی در پرداخت شخصیت ها مواجه هستیم.

  دانشجوی لاابالی که ماری جوانا می کشد و فروشنده بازیست چگونه با داماد آشنا شده است؟ برادرزنی که به طور جدی درس می خواند یک مرتبه با تلفن زدن دخترکی عنان از کف می دهد و از رابطه داماد و دوست هم خوابگاهی اش می فهمد که به چه سرنوشتی دچار شده است در روند قصه فقط پرخاشگری می کند و داماد کارمند را به استیصال پی رسانند. خواهرزن که از شویش طلاق گرفته در قصه ما یک شخصیت منفعل است که البته می توانست در روند قصه پرو پیمان ترش ببینیم.

  در جمع بندی کلی باید بگویم دانلود موضوعی زیبا و به روزی را مطرح می نماید که علیرغم نوقلم بودن نویسنده -الهام مثقالی- و برخی ضعف های ساختاری متن بخوبی با مخاطبش همخوان می شود و البته یکی از نقاط قوت متن دیالوگ های روان نویسنده است که نویدبخش یک درام نویس دیگر در این فضای عدم و تعداد اندک نمایشنامه نویس هستیم.

  در رابطه با بازی ها و کارگردانی دانلود باید بنویسم حمید محسناوی پور علیرغم عدم استفاده از بازیگران ورزیده، متن دانلود را با ضربآهنگ مناسب و بازی های روان و موسیقی همگام بخوبی به مخاطبش القا می نماید. اگر چه نمایش برای پاسخ به نکات ذیل پاسخی به ما نمی دهد و آن هم هنوز دلایل ارتباط امیر و فرهاد در صحنه پنجم برای مخاطب تبیین نمی شود و برای دوگانگی در بازی ها منجمله بازی "امید" در صحنه سوم و شیفتگی اش به رویت تلفن و ارتباط با تماس گیرنده که جنس مخالف است و ناهمخوان با کلیت بازی امیداست پاسخی نمی یابیم.

  در هر صورت با همه آنچه گفتیم بجاست ازبازی همه بازیگران که با توجه به صبغه هنریشان در خدمت کار بودند تقدیر نماییم و بگذریم از برخی ناهماهنگی ها در نوع گویش و یا برخی ایست ها و عدم بازی در سکوت ها که قابل اغماضند.

  در پایان ضمن خسته نباشید به گروه اجرایی و به امید کارهایی پرو پیمان تر گفتارم را به پایان می رسانم.
  نظرات کاربران