در حال بارگذاری ...
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
نقد نمایش «زیرحوضی» به قلم رضا امیرخانی

سیاه خسته، در پی کار و دلبر
نقد نمایش «زیرحوضی» به قلم رضا امیرخانی

سیاه خسته، در پی کار و دلبر

نمایش طنز «زیرحوضی» با کارگردانی امین محمدی نیاو بازی سعید خبیری و مجید عظیمی نیا، از یکم تا دهم فروردین ۹۶ در محل گنجینه هنر یزد اجرا شد. محمدرضا امیرخانی نقدی کوتاه برای این نمایش نوشته است.