در حال بارگذاری ...
یادداشت امیررضا وزیری برای درگذشت روح الله مفیدی

آقا روح‌الله روح بزرگی داشت

ایران تئاتر یزد_ امیررضا وزیری؛ روح اله مفیدی نمرده است او با هنرش همیشه زنده است و در یادها خواهد ماند.

گفتم که چرا رفتی، تدبیر تو این بود؟
گفتا چه توان کرد که تقدیر چنین بود...
باید دقیقه‌ها نه ساعت‌ها به احترام روحش سکوت کرد و فکر ، تا جبران و مرور شود خدمات هنری این مرد بزرگ اندیش و کوچک جثه.
آقا روح اله مفیدی(فامیل ایشان را آقا روح اله خطاب میکردند)روح بزرگی داشت.

صبور بود
خود کفاء و خود آموز بود
مستقل بود
بی حاشیه بود
عاشق بود
به هنرخود آموخته‌اش عشق می‌ورزید.آقا روح اله خانواده دوست بود
آقا روح اله نه تنها در بازیگری،که در نقاشی و مجسمه سازی نیز تبحر و تجربه پنهان داشت
آثارش را برای نمایش به جایی ارایه نکرد.کمترکسی سراغش را گرفت.آقا روح اله اواخر عمر پر حاصلش در جمع هنرمندان غریب بود.آقا روح اله محجوب بود.بی ادعا بود.

روح اله مفیدی آخرین چراغ کم سو شده بنیان تئاتر یزد بود.آقا روح اله جلای وطن(یزد) کرده بود.کاش بود و علت مهاجرتش را از زبان خودش می‌شنیدیم.

روان آقا روح اله در تاریخ ۲۴ تیر ماه ۱۴۰۱ در سن ۹۳ سالگی درپی ارواح دوستان و فامیل هنرمندش (علی خان وزیری و احمد آقا وزیری)پر کشید و پرواز کرد و از بین ما هنرمندان شهرمان رخت بر بست و رفت.

روح اله مفیدی نمرده است او با هنرش همیشه زنده است و در یادها خواهد ماند.
جایش خالی و ‌روح هنر مندش آزاد و رها و یادش جاودانه باد.
نظرات کاربران